Elza Seyidcahan yeni şeir yazdı: “Mırtsan sәn…

0

Elza Seyidcahan yeni şeir yazdı: “Mırtsan sәn…” ­

Sәn niyә tanıdın, axı niyә, niyә

Tiyә, tiyә, axı niyә?

Sәn get gülә­gülә,

Lә­lә­lә, tikә­lülә

Ağıllısan da sәn guya Almaniya, Almaniya…

Siz uşaqları edin bura tag,

Niyә belә etdin, ay Bundestaq?

Bundestaq, yox bir Bundes liqa

Qa­qa­qa Mırtsan sәn Әtaqa

Cәhәnnәmә tanı, gora tanı,

Allah xaraba qoysun Ermәnistanı

Belә Formula birimә ki,

Ki­ki­ki o ki, bu ki

Olan oldu ki,

Torba doldu ki…

Kö­kö­kö­lü­lü­lü Lәh lü­lü, könüllü

İstәr könülsüz, istәr könüllü

Hәyat yolu, uğur zad,

Nailiyyәt, 2 kiloqram әt

Әt­әt­әt, at­at­at

Zad qalmışam zad,

Mat qalmışam mat

Şeiri oxu get yat…

cebhe.info

Today`s Baku

Todaysbaku.az

rəylərinizi unutmayın
Share.

About Author

Comments are closed.